Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
Souhrnně lze tedy říci, že faktory podporující vznik CEVKOON v IKEM jsou následující:
 1. IKEM má dlouholetou tradici v oblasti výzkumu, diagnostiky a léčby kardiovaskulárních onemocnění i v oblasti úzké spolupráce mezi klinickými a výzkumnými pracovníky.
 2. Transplantcentrum IKEM patří k největším transplantačním centrům Evropy, provádí přibližně 60% transplantací orgánů v ČR, disponuje zavedenými metodami přenosů orgánů na malých i velkých laboratorních zvířatech, a má tak mimořádně příznivé předpoklady garantovat konkurenceschopné propojení experimentálního a klinického výzkumu v oblasti orgánových náhrad v ČR.
 3. Existence základního pracoviště (PEM IKEM), ve kterém bylo vybudováno prostorové zázemí pro vznik CEVKOON, konkrétně:
  1. Nově vybudovaný zvěřinec pro geneticky modifikovaná malá laboratorní zvířata (tzv. GMO)
  2. Zrekonstruovaný zvěřinec pro velká laboratorní zvířata
  3. Nově vybudované a vybavené experimentálně-radioizotopové laboratoře
  4. Nově vybudované a vybavené molekulárně-biologické laboratoře a laboratoře tkáňového inženýrství
 4. IKEM má kvalifikovaný personál (jak vysokoškolský, tak i středoškolský) v počtu, který umožňuje okamžitě zahájit činnost CEVKOON
 5. IKEM je mezinárodně uznávanou vědeckou institucí v oblasti kardiovaskulární medicíny a výzkumu v oblasti transplantací orgánů
 6. IKEM aktivně spolupracuje s Fyziologickým ústavem AV ČR, Ústavem Experimentální medicíny AV ČR a 2. lékařskou fakultou UK v projektech "Centrum výzkumu chorob srdce a cév" a "Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad".