Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
Mgr. Šárka JÍCHOVÁ

VZDĚLÁNÍ

1996 - 2002 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
šestileté dvojjazyčné studium česko - španělské
2002 – 2007 Magisterské studium na Univerzitě Karlově v Praze
Fakulta přírodovědecká
obor: odborná biologie
specializace: molekulární biologie
státní zkoušky: molekulární biologie, genetika, buněčná biologie

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2004 – 2007 Laboratorní praxe při vypracovávání diplomové práce na Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole
Téma diplomové práce:
Lidský cytomegalovirus v nádorech dětského věku
Izolace DNA, real-time PCR, spektrofotometrie
2007 – 2009 Zaměstnanec firmy Proteix.s.r.o. na pozici molekulární biolog, biochemik
Hlavní pracovní náplň: klonování a exprese rekombinantních proteinů v prokaryotickém expresním systému, purifikace exprimovaných proteinů, purifikace polyklonálních a monoklonálních protilátek a jejich testování
na westernblotu a ELISE
od 2010 Výzkumný a vývojový pracovník
Institut klinické a experimentální medicíny
Pracoviště experimentální medicíny
Praha