Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
Publikace doc. MUDr. Vojtěch MELENOVSKÝ, CSc.

Vzdělání:

1994 titul MUDr.: Universita Karlova,1.Lékařská Fakulta, Praha. Promoce s vyznamenáním.
2001 titul CSc.: 1.Lékařská Fakulta, Praha, Universita Karlova.
Téma kandidátské práce: "Efekt hypolipidemické léčby na endoteliální dysfunkci a nelipidové rizikové faktory aterosklerózy”

Zaměstnání:

1994 - 2001 sekundární lékař, 3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice University Karlovy v Praze
2001 - 2002 odborný asistent, 3. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice University Karlovy v Praze
2002 - 2005 postdoctoral research fellow
Department of Cardiology, School of Medicine Johns Hopkins University, Baltimore,
(školitel: David A.Kass, MD)
a současně
Laboratory of Cardiovascular Science, National Institute on Aging, National Institutes of Health, Baltimore, MD, USA,
(školitelé: Samer S Najjar, MD and Edward D Lakatta, MD)
2005 – dosud Klinika kardiologie IKEM, zástupce přednosty pro vědu a výzkum

Klinická kvalifikace:

1997 Atestace 1. stupně z vnitřního lékařství
2001 Atestace z kardiologie

Hlavní výzkumné zájmy:

Patofyziologie srdečního selhání, srdeční selhání s normální ejekční frakcí
Metabolická a strukturální remodelace levé komory srdeční
Mechanické vlastnosti velkých cév
Autonomní regulace u srdečního selhání a hypertenze

Peer-review:

Cardiovasc Res, Drugs, Am J Cardiol, J Clin Pharmacol Therap, Cardiology, Circulation-Heart Failure, Europace, European Journal of Heart Failure.

Ceny:

Cena IGA MZČR za úspěšný projekt “Mechanisms heart rate turbulence and its use for prediction of sudden cardiac death after MI” (spolu s MUDr. Wichterlem a MUDr.Šimkem, 2004)
Postdoctoral Fellow Research Award, Johns Hopkins Department of Medicine Research Retreat, 4/2005
Sydney S. Blumenthal Award in Clinical Research, Division of Cardiology, Johns Hopkins University, 9/2005
2007 výroční cena České společnosti pro hypertrenzi za zahraniční publikaci