Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
doc. MUDr. Martin OLIVERIUS, Ph.D. FEBS
 
Vzdělání: Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy v Praze

Postgraduální vzdělávání a dosavadní praxe:

2009 Honorary Diploma in Transplantation Surgery (division of transplantation of the European Board of Surgery)
2004 – dosud Klinika transplantační chirurgie IKEM Praha- zástupce přednosty
Vedoucí programu transplantace tenkého střeva
2002 chirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce sekundární lékař
27. 3. 1995 atestace druhého stupně z chirurgie
1989 chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou - vedoucí lékař oddělení
31. 10. 1989 atestace prvního stupně z chirurgie
1999 povinná jednoroční vojenská služba.
1987 sekundární lékař chirurgické oddělení nemocnice v Mladé Boleslavi; lékař záchranné služby
1986 Závodního ústavu zdraví v Příbrami- nástupní praxe

Stáže a studijní pobyty v rámci ČR:

19. - 21. 2. 2003 Nové trendy v chirurgii, Třinec
13. 9. - 8. 10. 1998 Školící místo v abdominální ultrasonografii, Praha
12. 6. - 16. 6. 1995 Školení v rektální endosonografii Olomouc
27. 11. - 28. 11. 1995 MuskuloKutánní laloky-klinika plastické chirurgie Praha
30. 10. - 24. 11. 1995 Klinika plastické chirurgie Praha28.2. -21. 12. 1994 Urologické oddělení FTN Praha
31. 3. - 1. 4. 1994 workshop v laparoskopické appendectomii a hernioplastice,Praha
20. 6. - 8. 7. 1994 Klinika popálenin Praha
5. 10 - 9. 10. 1992 Stáž v Miniinvasivní chirurgii, České Budějovice
21. 9. - 24. 9. 1992 Tématický kurs v plastické chirurgii, Praha
7. 1. -1. 2. 1991 Klinika plastické chirurgie Královské Vinohrady Praha

Stáže a studijní pobyty - zahraniční:

3. - 4. 7. 2009 European NOTES Workshop; Hamburg, Deutschland
8. - 10. 12. 2008 A Course In N.O.T.E.S. Endosurgery Institute Cincinnati, Ohio, USA
5. - 9. 11. 2007 Queens Mary Hospital Honk Kong
kurz Living Donor Liver Transplantation
1. - 30. 9. 2007 Intestinal rehabilitation and transplantation center University of Pittsburgh
studijní pobyt. Transplantace tenkého střeva a multiviscerální transplantace.
6. - 17. 6. 2004 Recanati Muller Transplant Institute the Mouint Sinai Medical Center New York, New York, USA
individuální kurs transplantace jater a střeva
10. 1. - 9. 3. 2001 individuální kurs v onkochirurgii kolorekta a hepatopankreatobiliární oblasti v National Cancer Center Hospital Tokyo,Tokyo,Japan
4. 10. - 9. 10. 1999 studijní pobyt zaměřený na extensivní chirurgii kolorektálního karcinomu na Klinik fur Viszeral und Transplantationschirurgie,Medizinishe Hochschule Hannover, Hannover, Germany
1. 3. - 30. 4. 1999 studijní pobyt v Memorial Sloan Catering Cancer Center New York, New York,USA zaměřený na chirurgickou léčbu nádorů kolorekta a hepatopankreatobiliární oblasti

Výuková činnost:

2004 výuka mediků 1.FVL UK Praha – odborný asistent
2003-2004 výuka zahraničních studentů v rámci programu vzdělávání při NNH Praha
2002 asistent chirurgická klinika FTNsP při 1.lékařské fakultě FVL UK Praha – vzdělávání mediků

Výuková činnost zahraničí:

European board of Surgery – Division of Transplantation Surgery

Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR č. 4l54: Vliv neanatomických limitovaných resekcí jaterních metastáz na délku přežití u nemocných s kolorektálním karcinomem Hodnocení „B“
Spoluřešitel grantu IGA MZ ČR č. 8896-3/ 2006: Transplantace tenkého střeva
Hodnocení “A” – práce navržena na cenu ministra zdravotnicví

Členství v domácích odborných společnostech:

Česká chirurgická společnost JEP
Česká společnost hepato-pankreato-biliární chirurgie
Česká onkologická společnost JEP
Česká gastroenterologická společnost
Česká transplantační společnost

Členství v zahraničních společnostech:

ESOT (European Society of Organ Transplantation)
ELITA (European Liver and Intestine Association), Člen výboru ELITA
Division of Transplantation of the UEMS-EBS- European Board of Surgery, Člen výboru UEMS-EBS
ITA- Intestestinal Transplant Association
IHPBA-International Hepato-Pancreato-Billiary Association
IASGO- International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists