Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
Mgr. Zuzana HUSKOVÁ, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ

1997 – 2002 UNIVERZITA PARDUBICE, Pardubice, ČR
Fakulta chemicko-technologická, Katedra biologických a biochemických věd
Obor: Analýza biologických materiálů
Titul: Mgr.
2002 – 2007 UNIVERZITA KARLOVA, Praha, ČR
Postgraduální doktorské studium biomedicíny, 2. lékařská fakulta
Obor: Fyziologie a patofyziologie člověka
Titul: Ph.D.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

2002 - dosud Insitut klinické a experimentální medicíny (IKEM),
Pracoviště experimentální medicíny (PEM)
Praha, ČR
Výzkumný a vývojový pracovník
7/2007 – 11/2007 Medical College of Georgia, Vascular Biology Center,
Augusta, GA, USA
Research Scholar

VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ

Experimentální hypertenze, Renální fyziologie

OCENĚNÍ

Scholarship to ECCR meeting in France in 2005
Young investigators travel grant to ISH meeting in Fukuoka in 2006
ASPET Young Scientist Award to EB2008 in San Diego
Cena České společnosti pro hypertenzi za nejlepší publikovanou originální práci v oblasti arteriální hypertenze za rok 2006