Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
Publikace prof. MUDr. Mgr. Milan JIRSA, CSc.

Studia a postgraduální vzdělání:

1974-78 gymnázium
1978-84 Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze, obor terapie, titul MUDr.
1985-86 vědecký aspirant v Laboratoři elektrofyziologie zraku a sluchu ÚEM ČSAV v Praze
1986-92 Přírodovědecká fakulta UK v Praze, obor org. chemie, titul Mgr.
1988 atestace I. stupně - vnitřní lékařství
1994 atestace II. stupně - klinická biochemie
1995 FEBS Practical Course: "Advanced Methods: DNA Sequencing and Microinjection"
1999-02 EASL research fellow, Laboratory of Experimental Hepatology, Academic Medical Center, Amsterdam
2001 obhajoba kandidátské disertační práce v oboru biochemie na 1.LF UK, hodnost CSc.
2008 obhajoba habilitační práce, jmenován docentem pro obor klinická biochemie

Zaměstnání:

1986-89 sekundární lékař - I. interní klinika FN I s P
1989-91 samostatně pracující lékař OKB FN II s P
1991-98 odborný pracovník Laboratoře pro patofyziologii krvetvorné soustavy a jater při I. interní klinice I. LF UK a odborný asistent OKB I. LF UK
1998-99 odborný asistent I. interní kliniky 1.LF UK
1999-02 research fellow, Laboratory of Experimental Hepatology, Academic Medical Center, Amsterdam
od 2002 vedoucí Laboratoře Experimentální Hepatologie IKEM, vedoucí lékař OKB IKEM (do 31.12.2005) a současně odborný asistent Ústavu Klinické Biochemie a Laboratorní Diagnostiky 1. LF UK (do 30.9.2008)
od 2004 zástupce přednosty Centra Experimentální Medicíny IKEM
od 2008 docent Ústavu Klinické Biochemie a Laboratorní Diagnostiky 1. LF UK

Ocenění:

1994 cena České Společnosti Klinické Biochemie za druhou nejlepší práci mladých klin.biochemiků
1997 cena ministra zdravotnictví ČR za mimořádně úspěšné řešení výzkumného úkolu "Pronukleační a antinukleační faktory v patogenesi cholesterolové cholelitiázy" (člen řešitelského týmu)
1999 na základě výsledku evropské veřejné soutěže uděleno stipendium European Association For The Study Of The Liver “EASL Research Fellowship“
2003 cena České hepatologické společnosti za nejlepší práci v oboru hepatologie publikovanou v roce 2002 (2. autor)
2004 cena České společnosti klinické biochemie „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína“ udělená autorskému kolektivu za učební text: Kapitoly z klinické biochemie, 2. doplněné vydání, Karolinum Praha 2004
2006 cena České hepatologické společnosti za nejlepší práci v oboru hepatologie publikovanou v roce 2005 (senior&corresponding autor)
2006 cena Falkovy nadace za posterovou prezentaci na Falk Symposiu No. 156: Genetics in Liver Diseases. Freiburg, SRN, 8.-9. října 2006 (senior autor)
2008 cena České hepatologické společnosti za nejlepší práci v oboru hepatologie publikovanou v roce 2005 (2. autor)

Členství v odborných společnostech a redakčních radách:

Společnosti: Česká hepatologická společnost, Česká společnost klinické biochemie, International Association for the Study of the Liver
Rady: Vědecká rada IKEM, Oborová rada biochemie a patobiochemie doktorského studia biomedicíny při UK v Praze
Redakční rady: Folia gastroenterologica et hepatologica, World Journal of Gastroenterology, Liver International

Vynálezy a patenty:

Patent č. 2004-1226: Způsob přípravy extraktu z třezalkové nati