Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
Publikace prof. MUDr. Ivan NETUKA, Ph.D.

Vzdělání:

1987-1991 Gymnazium J.K. Tyla v Hradci Králové
1991-1997 1. lékařská fakulta UK v Praze
od 8/1997 Odd. cévní a rekonstrukční chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha 5
od 7/2000 Klinika kardiochirurgie, IKEM, Praha 4

Současné pracovní zařazení: vedoucí lékař – kardiochirurg, Klinika kardiochirurgie, IKEM

od 11/2007 zástupce přednosty Kliniky kardiochirurgie pro vědu, výzkum a vzdělávání
vedoucí lékař Programu mechanických srdečních podpor a srdečního selhání, Kardiocentrum IKEM
od 12/2008 zároveň ve funkci zástupce ředitele IKEM pro strategii a rozvoj

Vedlejší pracovní poměr:

od 2005 Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha
od 10/2005 lektor, 2. LF UK, Praha
od 11/2007 lektor, 1. LF UK, Praha
od 1/2008 odborný asistent 1. LF UK

Specializační atestace:

2000 Atestace 1. stupně, obor všeobecná chirurgie
2005 Atestace 2. stupně, obor kardiochirurgie

Dlouhodobé studijní a pracovní pobyty:

1994 University Hospital, Trondheim, Norsko
1995 Lehrkrankenhaus Fuerth, SRN
1996 Mayo Clinic, Rochester, USA
2001 Madras Medical Mission, Madras, Indie

Postgraduální vzdělávání:

od 10/2001 student postgraduálního studia biomedicíny PhD. na 1. lékařské fakultě UK v Praze, obor Fyziologie a patofyziologie člověka, téma : Ischemicko- reperfuzní poškození myokardu
5/2009 obhájena disertační práce a udělen titul Ph. D.