Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
Publikace doc. MUDr. Jan PIŤHA, CSc.

Nejvyšší dosažené vzdělání:

Fakulta všeobecného lékařství UK, Praha; promován v roce 1988

Zaměstnání:

2004 - dosud Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy.
2000 - 2004 odborný asistent na katedře Interní medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.
1988 - 2000 Pracoviště preventivní kardiologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Hlavní oblast zájmu:

Známky preklinické aterosklerózy a vliv menopauzy a jejích hormonámích změn na kardiovaskulární onemocnění

Specializace:

Atestace z interního lékařství I. stupně: 1992
Atestace z interního lékařství II. stupně: 1997
Atestace z kardiologie: 2003

CSc.:

“Detekce preklinických známek aterosklerózy ultrazvukem” 2001.

Ocenění:

2000 – cena České společnosti pro hypertenzi za publikační činnost