Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
prof. MUDr. Luděk ČERVENKA, CSc. MBA

VZDĚLÁNÍ

1986 – 1992 1. LF UK Praha, promoce 1992
02/2001 Udělen vědeckou radou AV ČR titul CSc., na základě kandidátské dizertační práce „Úloha renin-angiotenzinového systému v regulaci krevního tlaku, renálních funkcí a rozvoji hypertenze“.
10/2002 Obhájil před Vědeckou radou 2. LF UK habilitační práci s názvem „Úloha intrarenální interakce renin-angiotenzinového systému, kallikrein-kininového systému a oxidu dusnatého v rozvoji hypertenze“
03/2003 Rektorem UK Praha udělena hodnost docenta pro obor lékařské fyziologie
05/2008 Prezidentem republiky jmenován profesorem pro obor lékařské fyziologie
09/2008 Udělen titul MBA na Institutu pro podnikové hospodářství a finanční management v Praze. Téma závěrečné MBA: „Vliv investice do výzkumu a vývoje na budoucí rozvoj IKEM: odborná a ekonomická analýza“

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

1988 – 1992 Pomocná vědecká síla, laboratoř renální fyziologie, Pracoviště experimentální medicíny IKEM (laboratoř profesora Hellera)
1992 – 1993 Odborný pracovník na Ústavu fyziologie 2. LF UK Praha
1993 – 1996 Sekundární lékař v IKEM (dlouhodobé stáže na Klinice nefrologie, kardiologie a Pracovišti preventivní kardiologie) – atestace I. Stupně z vnitřního lékařství
01/1996 – 03/1996 Studijní pobyt na "Ludwig-Maximilians-Universität" v Mnichově (laboratoř renální fyziologie profesora Häberleho)
09/1996 – 08/1998 Studijní pobyt na Tulane University, Department of Physiology, New Orleans, USA (laboratoř experimentální hypertenze a renální fyziologie, školitel profesor Navar)
09/1998 – dosud Vědecký pracovník, Centrum experimentální medicíny IKEM v Praze
06/2000 – 09/2000 Studijní pobyt na Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonnu (laboratoř experimentální nefrologie profesora Kramera)
01/2003 Jmenován zástupcem přednosty Centra experimentální medicíny IKEM
09/2004 Jmenován přednostou Centra experimentální medicíny IKEM

VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ

Renální fyziologie, renální hemodynamika, experimentální hypertenze (úloha ledvin v rozvoji a zachování hypertenze) se zaměřením na význam renin-angiotenzinového systému

OCENĚNÍ

Cena České společnosti pro hypertenzi za nejlepší originální práci v oblasti arteriální hypertenze za rok 2000.
Společná cena České fyziologické a nefrologické společnosti za soubor publikovaných prací za rok 2000.
Cena České společnosti pro hypertenzi za nejlepší originální práci v oblasti arteriální hypertenze za rok 2001.
Cena za vítěznou prezentaci na Dni mladých kardiologů v roce 2001.
Cena České společnosti pro hypertenzi za nejlepší originální práci v oblasti arteriální hypertenze za rok 2002.
Výroční cena ministryně zdravotnictví ČR za rok 2002 za vědeckou práci ve zdravotnictví týkající se oblasti regulaci renálních funkcí a krevního tlaku.
Výroční cena ministryně zdravotnictví ČR za rok 2003 za vědeckou práci ve zdravotnictví týkající se oblasti experimentální hypertenze.
Čestné uznání ministra zdravotnictví za rok 2007 za mimořádně úspěšné řešení výzkumného projektu „Nový pohled na úlohu renin-angiotenzinového systému v regulaci krevního tlaku a rozvoji hypertenze“.