Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
Publikace doc. MUDr. Jan ŠOCHMAN, CSc.

Vzdělání a kvalifikace:

vysokoškolské studium ukončeno v Praze, FVL UK, promocí v r. 1981,
1985 atestace z vnitřního lékařství I. stupně
1991 kandidát věd
1995 specializační atestace z kardiologie s pochvalou
2006 jmenován docentem pro obor vnitřní nemoci (habilitace na 1. LFUK, Praha

Přehled dosavadního zaměstnání:

1981 – 1983: sekundární lékař interního odd. NsP Kolín.
dorostový lékař. Závodní lékař n.p. Tesla Kolín
1983 – 1987: na základě konkurzu lékař II. IVZ IKEM – oddělení invazivní kardiologie
1987 – 1989: vedoucí lékař lůžkového odd. II. interní výzkumné základny IKEM
1989 – 2001: vedoucí lékař koronární jednotky Kliniky kardiologie IKEM
2001 – 2005: vedoucí oddělení intenzivní péče Kliniky kardiologie IKEM
2005 – 2006: zástupce přednosty Kliniky kardiologie IKEM, konzultant pro kliniku kardiovaskulární chirurgie IKEM
2006 – doposud zástupce přednosty Klinika kardiologie pro výuku a vedoucí lékař ambulancí Kliniky kardiologie

Zájmová oblast:

Intervenční techniky, akutní infarkt myokardu,reperfuzní léčba, experimentální činnost.

Peer-review

Journal of the American College of Cardiology – české Vydání
Intervenční a akutní kardiologie
Editorial Board Member: International Journal of Biomedical Science, USA
Editorial Consultant: Catheterization and Cardiovascular Interventions, USA
Reviewer časopisu Circulation, USA
Reviewer časopisu Cardiovascular and Interventional Radiology, USA

Ocenění:

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 1989
EM Award 2001, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Göteborg, Švédsko
Cena Slovenské kardiologické společnosti za vědeckou publikační činnost 2003, Bratislava, Slovensko
EM Award 2007, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, Athény, Řecko

Vynálezy a patenty:

Užitný vzor MPT A61 F 2/24 s názvem “Umělá srdeční chlopeň“ s Osvědčením zapsaným pod číslem 12180 č.p. 2002 -– 12737. Úřad průmyslového vlastnictví České republiky 2002, 2006. Majitel a původce: Jan Šochman, Praha, CZ