Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
Publikace prof. MUDr. Jan PEREGRIN, CSc.

Vzdělání:

1966 – 1969 SVVŠ J.K.Tyla Hradec Králové
1969 – 1975 LF UK Hradec Králové
1978 atestace I. stupně, obor radiodiagnostika
1981 CSc.
1982 atestace II. stupně, obor radiodiagnostika
1998 habilitace titul docent 3. LF UK Praha
2005 atestace obor intervenční radiologie
2008 jmenován profesorem LH UK Hr. Králové

Zaměstnání:

1975 – 1984 Radiodiagnostické oddělení IKEM, Praha – sekundární lékař
1984 – 1987 Ass. Professor, Dpt Radiology, Faculty of Medicine, University of Kuwait, Kuwait
1987 – 1991 Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM – zástupce přednosty
1991 – dosud Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM – přednosta oddělení
2004 – dosud Vedoucí subkatedry intervenční radiologie IPVZ