Na titulní stránku Cevkoon Na titulní stránku IKEM
Oddělení experimentální
hypertenze a nefrologie
Oddělení experimentální
kardiologie
Oddělení experimentálního
výzkumu náhrad
orgánových funkcí
Projekt:

Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad (CEVKOON) v Institutu klinické a experimentální medicíny

Hlavní cíl projektu je v souladu se specifickými cíli stanovenými v "Operačním Programu Praha Konkurenceschopnost" (OPPK) modernizovat přístrojové a laboratorní vybavení pro výzkum v rámci Pracoviště experimentální medicíny Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a v rámci tohoto pracoviště zřídit "Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad - CEVKOON".

Cílem projektu je investice do vybavení laboratoří tak, aby výzkumný tým mohl v realizační fázi projektu zahájit práci na výzkumných hypotézách z oblasti onemocnění krevního oběhu a orgánových náhrad a následně tyto výstupy přenést do praxe. Projekt je pouze jednoetapový a tato 6-ti měsíční etapa bude pokrývat administraci výběrových řízení a realizaci investice do přístrojů. Podpora poskytnutá ze strukturálních fondů je nezbytná k zahájení práce centra CEVKOON. Činnost tohoto centra zásadním způsobem zvýší konkurenceschopnost Prahy jakožto střediska biomedicínského výzkumu, což je v souladu s globálním cílem OPPK i BRIS, aktivity projektu naplňují strategický cíl oblasti podpory 3.1 a plánované aktivity jsou v souladu s podporovanými aktivitami, konkrétně s pořízením přístrojového a laboratorního vybavení pro VaV.

Projekt bude realizován v areálu IKEM Praha, v pavilonech Z1 a Z6.